4368/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
4368/UBND-CNTT
Giao rà soát, báo cáo kết quả duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2023
Ngày ban hành 01/04/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT27743317-3-20241711784289373_(trangnt)(31.03.2024_10h39p25)_signed.pdf
 Trở về trang trước