81/GP-UBND
Chi tiết văn bản
81/GP-UBND
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước Hón Chè, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 04/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT281377280-7-20221656658727670_(giangld)(01.07.2022_17h44p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước