14038/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14038/UBND-NN
Giao tham mưu thực hiện Công văn số 2488/BKHCN-TĐC ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT805834115-9-20221663728371622_(tungct)(22.09.2022_09h08p07)_signed.pdf
 Trở về trang trước