12832/UBND-NN
Chi tiết văn bản
12832/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3537/SNN&PTNT-CCTS ngày 11/9/2020
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT769914368-9-20201600161009974_(chanth)(15.09.2020_16h15p20)_signed.pdf
 Trở về trang trước