14077/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14077/UBND-NN
Công ty Cổ phần LICOGI 15 xin gia hạn thời hạn sử dụng đất của dự án Xây dựng nhà máy gạch Tuynel tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT379817456-9-20221663552007868tungct19.09.2022_10h46p46_giangld_22-09-2022-10-33-51_signed.pdf
 Trở về trang trước