3860/QĐ-BĐD
Chi tiết văn bản
3860/QĐ-BĐD
Giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn nhận ủy thác địa phương năm 2021 - PGD NHCSXH huyện Như Xuân
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT405769939-9-20201600081770081_thinv_15-09-2020-07-33-34_signed.pdf
 Trở về trang trước