14068/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14068/UBND-CN
Xem xét giải quyết đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại Mỏ cát số 10 xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT777752952-9-20221663635801933_(trangnt)(22.09.2022_10h19p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước