21/GP-UBND
Chi tiết văn bản
21/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Giống và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân (có địa chỉ tại khu 9, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 23/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT605736490-2-20241708311530804_(giangld)(23.02.2024_16h13p51)_signed.pdf
 Trở về trang trước