6584/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6584/UBND-CN
Bàn giao công trình điện thị xã Nghi Sơn cho Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý.
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT745395692-5-20221652256204832_trangnt_12-05-2022-13-36-39_signed.pdf
 Trở về trang trước