4402/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4402/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Nam Đồng Nẫn 1, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH BT Triệu Sơn thực hiện tại thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT819753061-10-20201602748205051trangnt15.10.2020_18h14p16_quyennd_15-10-2020-19-12-54_signed.pdf
 Trở về trang trước