3676/UBND-NN
Chi tiết văn bản
3676/UBND-NN
Thực hiện Công văn số 803/BKHCN-TCCB ngày 23/3/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3676.signed.pdf
 Trở về trang trước