3033/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3033/QĐ-UBND
Giao tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác Công trình cấp nước sạch cho 3 xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT594144654-7-20201596121560106_quyennd_30-07-2020-22-43-00_signed.pdf
 Trở về trang trước