16564/UBND-VX
Chi tiết văn bản
16564/UBND-VX
Giao tham mưu, triển khai thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c16564.signed.pdf
 Trở về trang trước