48/GP-UBND
Chi tiết văn bản
48/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)
Ngày ban hành 25/02/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT561524429-2-20221645674386055_(giangld)(25.02.2022_11h17p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước