4748/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4748/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất thừa làm vật liệu san lấp tận thu trong quá trình hạ thấp độ cao mặt bằng xây dựng nhà ở riêng lẻ và trồng cây lâu năm tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Chế biến lâm sản Quang Chính
Ngày ban hành 25/11/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT237835930-11-20211637638404796cuonglv25.11.2021_08h26p51_thinv_25-11-2021-09-15-49_signed.pdf
 Trở về trang trước