3/2021/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3/2021/QĐ-UBND
Quy định trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/02/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT27496426-2-20211612228229360trangnt06.02.2021_11h30p05_tuandm_06-02-2021-12-29-39_signed.pdf
 Trở về trang trước