16539/UBND-CN
Chi tiết văn bản
16539/UBND-CN
Triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư của Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c16539.signed.pdf
 Trở về trang trước