2645/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2645/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và nộp tiền hoàn trả kinh phí thăm dò đối với khối lượng đất thừa làm vật liệu san lấp tận thu trong quá trình thi công Dự án Khu du lịch sinh thái Anh Cường tại xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Anh Cường
Ngày ban hành 16/07/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT18866693-7-20211626343502304_thinv_16-07-2021-09-37-49_signed.pdf
 Trở về trang trước