1928/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1928/QĐ-UBND
Đấu giá quyền sử dụng đất: khu đất xây dựng Trường mầm non thuộc MBQH điều chỉnh chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 07/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT936526737-6-20211622775004628tungct05.06.2021_09h37p13_thinv_06-06-2021-22-16-58_signed.pdf
 Trở về trang trước