6719/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
6719/UBND-KTTC
Tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2023 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT65965304-5-20241715678679039_(hoangmc)(15.05.2024_08h00p37)_signed.pdf
 Trở về trang trước