640/UBND-CN
Chi tiết văn bản
640/UBND-CN
Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí Rà phá bom mìn, vật nổ Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) theo hình thức PPP (hợp đồng BT).
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT54487587-1-20221641888257503_chiennv_13-01-2022-02-02-01_signed.pdf
 Trở về trang trước