56/KH-UBND
Chi tiết văn bản
56/KH-UBND
Kế hoạch công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục năm 2020
Ngày ban hành 20/02/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh56.signed.pdf
 Trở về trang trước