165/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
165/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT553970051-1-20211610448146339_giangld_12-01-2021-20-03-21_signed.pdf
 Trở về trang trước