1083/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1083/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và nộp tiền hoàn trả kinh phí thăm dò đối với khối lượng đất thừa làm vật liệu san lấp tận thu trong quá trình thi công san lấp mặt bằng, mở rộng trường Tiểu học và Trung học cơ sở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH MTV Thành Công
Ngày ban hành 02/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT837154359-4-20211617326983556_thinv_03-04-2021-09-29-06_signed.pdf
 Trở về trang trước