85/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
85/QĐ-UBND
Cho phép Công ty Cổ phần Bao bì Lam Sơn chuyển hình thức thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh bao bì các loại tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 09/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d85.signed.pdf
 Trở về trang trước