113/TB-UBND
Chi tiết văn bản
113/TB-UBND
Thông báo tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT86443941-7-20201593655080729_chanth_02-07-2020-21-18-47_signed.pdf
 Trở về trang trước