69/GP-UBND
Chi tiết văn bản
69/GP-UBND
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty cổ phần Phú Thắng
Ngày ban hành 29/04/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp69.signed.pdf
 Trở về trang trước