4728/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4728/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250 thuộc dự án đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250-Km14+603)
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT168663510-11-20211637723240573_liemmx_24-11-2021-14-53-01_signed.pdf
 Trở về trang trước