941/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
941/QĐ-UBND
Quyết định về việc ủy quyền cho UBND huyện Đông Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày ban hành 23/03/2023
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT178712913-3-20231679424521400_tuandm_23-03-2023-07-59-05_signed.pdf
 Trở về trang trước