4523/UBND-CN
Chi tiết văn bản
4523/UBND-CN
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ đá spilit làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Mạnh Trang
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT74608890-4-20211617585804906trangnt05.04.2021_13h45p57_giangld_07-04-2021-15-30-17_signed.pdf
 Trở về trang trước