586/UBND-NN
Chi tiết văn bản
586/UBND-NN
Triển khai thực hiện các thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 và số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019
Ngày ban hành 14/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c586.signed.pdf
 Trở về trang trước