16643/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16643/UBND-THKH
Tham mưu hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa tuyến kênh mương thôn Khe Cát và thôn Tân Hùng, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT23557562-11-20201606381879546_(trangnt)(27.11.2020_07h30p44)_signed.pdf
 Trở về trang trước