123/KH-BCĐ
Chi tiết văn bản
123/KH-BCĐ
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020
Ngày ban hành 04/06/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT549948511-6-20201591159040403_(xungnd)(03.06.2020_17h05p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước