6564/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
6564/UBND-CNTT
Giao thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án xây dựng Cổng thông tin điện tử về du lịch và Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tại tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT647169043-5-20221652279581087_(chiennv)(12.05.2022_07h48p15)_signed.pdf
 Trở về trang trước