3294/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3294/QĐ-UBND
Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Cao Sỹ Đức Anh (người được bà Nguyễn Thị Tuấn ủy quyền) ở tổ dân phố Lương Thiện, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn.
Ngày ban hành 15/09/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT262827265-9-20231694661449484_(giangld)(15.09.2023_08h14p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước