31/GP-UBND
Chi tiết văn bản
31/GP-UBND
Cho phép Hộ kinh doanh Hà Ngọc Sơn (địa chỉ tại: thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc) khai thác, sử dụng nước mặt tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT280088776-1-20211611198580682tungct22.01.2021_10h24p34_giangld_23-01-2021-06-50-01_signed.pdf
 Trở về trang trước