14/CT-UBND
Chi tiết văn bản
14/CT-UBND
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 16/05/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT286190944-5-20201589533623543chanth15.05.2020_16h57p49_xungnd_16-05-2020-08-37-21_signed.pdf
 Trở về trang trước