6724/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6724/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị của UBND huyện Cẩm Thủy tại Công văn số 1227/UBND-TCKH ngày 10/5/2024
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT647769202-5-20241715696780520_(hieulv)(15.05.2024_08h31p44)_signed.pdf
 Trở về trang trước