1114/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1114/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đợt 1, năm 2021
Ngày ban hành 06/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT897063533-4-20211617592920381_(giangld)(06.04.2021_08h25p53)_signed.pdf
 Trở về trang trước