19/GP-UBND
Chi tiết văn bản
19/GP-UBND
Cấp phép cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa, địa chỉ tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 23/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT431837608-2-20241708593162593tungct22.02.2024_16h25p23_giangld_22-02-2024-18-36-01_signed.pdf
 Trở về trang trước