13592/UBND-CN
Chi tiết văn bản
13592/UBND-CN
Chấp thuận đấu nối tạm thời đường nhánh vào ĐT516B, huyện Yên Định
Ngày ban hành 09/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c13592.signed.pdf
 Trở về trang trước