17480/UBND-CN
Chi tiết văn bản
17480/UBND-CN
Đề nghị hoàn thiện mở rộng mặt đường đoạn tuyến từ Km1+900 - Km2+566 tuyến đường vào nhà máy xi măng Đại Dương.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT461102663-11-20231700209708946_(hieulv)(18.11.2023_10h26p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước