237/KH-UBND
Chi tiết văn bản
237/KH-UBND
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2020
Ngày ban hành 10/11/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT690802576-11-20201604905345988dinhquanghung09.11.2020_18h16p03_quyenpd_10-11-2020-08-21-57_signed.pdf
 Trở về trang trước