1953/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1953/UBND-VX
Ttriển khai Công văn số 543/BYT-DP ngày 02/02/2024 của Bộ Y tế.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT634988334-2-20241707190618411_(thihv)(07.02.2024_08h13p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước