5619/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5619/UBND-CN
Giao tham mưu sử dụng đấu nối cửa hàng xăng dầu Yên Phú vào ĐT.516B, huyện Yên Định
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT548101066-4-20211619577842443_trangnt_29-04-2021-09-08-26_signed.pdf
 Trở về trang trước