16313/UBND-CN
Chi tiết văn bản
16313/UBND-CN
Xác định giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3) của dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT63459363-11-20201605752013633_(dinhquanghung)(20.11.2020_08h27p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước