3324/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3324/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện nhiệm vụ: "Mua hóa chất sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh và vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tại 06 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 2 năm 2023".
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT683389165-9-20231694762443668_giangld_16-09-2023-16-53-23_signed.pdf
 Trở về trang trước