137/GP-UBND
Chi tiết văn bản
137/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa (địa chỉ tại thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 16/10/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT920317217-10-20231697424879224_(giangld)(16.10.2023_11h43p25)_signed.pdf
 Trở về trang trước