633/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
633/QĐ-UBND
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp và thu hồi đá cát kết có hàm lượng SiO2 trung bình 79,36% tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH 1 thành viên DHT
Ngày ban hành 05/02/2024
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT696116641-2-20241706762343954_thinv_05-02-2024-09-31-21_signed.pdf
 Trở về trang trước