1956/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1956/QĐ-UBND
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT354715437-6-20211623058882586tungct08.06.2021_10h41p49_thinv_08-06-2021-10-51-51_signed.pdf
 Trở về trang trước